Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Al het nieuws over en van Stichting Childrenshome wordt zorgvuldig bijgehouden.
Nieuwe mededelingen betreffende de financiële adoptie en ondersteuning van de weeshuizen, 
dorpskinderen, projectverslagen, acties en persartikelen kunt u hier terugvinden.

>> 25 maart  Bericht SJDT

>> 25 maart  CHILDRENSHOME EN HET CORONAVIRUS

Childrenshome, Deet en SJDT maken zich grote zorgen over de verspreiding van het coronavirus. In India waar Childrenshome werkzaam is, kan het virus verwoestende gevolgen hebben voor de bevolking. Childrenshome volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het virus op de voet. De veiligheid en het welzijn van de community’s  waarin we werken en onze partners in India zijn voor ons van het grootste belang.

Het aantal geregistreerde gevallen van besmetting in India  waar we onze programma’s uitvoeren neemt toe en de regering in India neemt maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Deze maatregelen hebben effect op ons werk. Zo is het op dit moment niet langer mogelijk om post te versturen naar je financieel adoptiekind.

SJDT en Deet geven voorlichting aan de financiele adoptiekinderen en hun families over de beste manier om besmetting te voorkomen,  over handen wassen en hygiëne.

Wij vragen begrip voor het feit dat een reactie misschien wat langer duurt dan je van ons gewend bent. We houden je via de nieuwspagina van onze website en via facebook op de hoogte van ontwikkelingen. Zijn er besmettingen betreffende de  kinderen die financieel geadopteerd zijn dan lichten we de adoptieouder(s) persoonlijk in.

>> Up date corona virus India

Dear Lia and Jan,

We bring to your notice that India is lock-down for 21 days. To prevent the spread of corona India is lock-down. The prime minister announced it yesterday and from today onwards the rules are applied. Everything is closed and people are not allowed to come outside. Roads are blocked and violators are punished. No body expected this lock-down and people are not prepared to face this lockdown. It is going to create lot of confusion. The poor people who depend on regular works will be affected very much. It is going to be very difficult life for poor people. The lockdown may be necessary but it should be exercised with advance information. It was proposed only for a week but now extended till 14th April 2020.

Madurai has three Corona victims and one passed away yesterday and this has created lot of fear among the people. It is going to be very difficult situation. We are advising our adopt children families to take care and be safe. We are also offering help to most difficult families. It is difficult time and we need to support them.

Corona is affecting whole world and going to create big impact on world economics. Let us hope and pray that the world overcome the issue soon. We think of you and send our greetings and wishes to all.

Be safe and remain healthy.

With warm regards.
Deet

>>  24 maart GEEN POST MEER NAAR JE FINANCIEEL ADOPTIEKIND!!

We hebben contact gehad over het versturen van post met Antoni and Prema, Deet, en met Br. Sebastian, SJDT. We vragen de adoptieouders vriendelijk om wegens het corona virus voorlopig geen post meer te versturen naar je adoptiekind. We houden jullie op de hoogte als er verandering in komt. Bedankt voor jullie begrip. Klik hier voor meer informatie.

Zorg goed voor jezelf en pas goed elkaar!!

>> 18 maart We are shocked to hear that Corona Virus has affected many people in the       Netherlands

Dear Lia and Jan,

We are doing well but the fear of Corono virus is growing stronger day after day. Two people have already died from Corona Virus and many people are infected now. There is no school for children below 10 years old and maybe in few days’ time all the schools and colleges are closed. India is thickly populated, and the diseases can spread quickly. It is only a matter of time and we don’t know what is going to happen.

We are shocked to hear that Corona Virus has affected many people in your province and in the Netherlands. We hear not much about the Netherlands. In the news we hear only about China, USA, Italy and other countries. So far no news about Netherlands and it is shocking news for us. We have been thinking that you are safe but the situation is different. We are sorry for all those people who passed away due to Corona Virus. We pray that our adopt parents and their family members are safe and take good care of them. We request you to take good care of yourself. Please follow the advice of government and health department. Take much care. Please inform the adopt parents that we are much concerned about them. We send our love and affection to all.

We request Tamara to take good care of children. We wish the children to be safe and careful during this situation. We wish Bjorn to take good care of himself. Wish you all to be safe and good. We are really worried about the situation. We send our wishes and prayers to all adopt parents and their families.

Dear Lia and Jan, we request you to take good care and be safe. We will inform the adopt parents about the corona virus in the Netherlands and will ask them to pray for quick eradication of the disease. We will convey your love and greetings to all children.

Wish you to take care and be safe.

With warm regards,

Antoni and Prema.

>> 16 maart

Greetings and prayerful wishes to you from Dr. I. Sebastian M.A., M.B.A. the Executive Director of St. Joseph’s Development Trust.

The corona virus fear is gripping all people globally. Children and old people seems to be the most vulnerable. First of all I wish and pray that you are safe and away from this disease. I also earnestly plead that you takes all precautionary measures to prevent getting affected. Please do keep us informed.

With regard to ourselves and our children so far no one is affected. We are all keeping safe and fine. We do advise all our staff and children regarding the COVID 19 and advise them on the preventive hygiene practise. As of today the Tamil Nadu government has shut down primary schools till 31st of March.

All in all we are as of today keeping safe and wish that you keeping well.

>> 13 maart -  Photo edition regarding our children

Greetings and prayerful wishes to you from Dr. I. Sebastian M.A., M.B.A. the Executive Director of St. Joseph’s Development Trust.

I am happy to meet with you once again with this photo edition regarding our children.  All children have rights but many children don’t have the possibility of enjoying all the rights.  St. Joseph’s Development Trust select such children who are marginalized and deprived of their rights and provide a home where these children enjoy their rights.  All this is possible only with your cooperation.

>> 6 maart - Kerstactie 2019

De kerstactie van Childrenshome heeft dit jaar het geweldige bedrag opgeleverd van maar liefst €12.085.00. Graag willen wij alle financiële adoptie-ouders en sponsors, al dan niet anoniem, heel hartelijk bedanken. Dankzij al deze donaties hebben wij alle kinderen in de weeshuizen en alle financieel geadopteerde kinderen in de dorpen in het nieuw kunnen steken. Ook hebben wij de kinderen en hun ouders verrast met een feestelijke maaltijd, uitstapjes met extra traktaties, sollar lampen voor de kinderen in de hills. Zie hier een samenvatting van wat we zoal gedaan hebben met de opbrengst van de Kerstactie.

Namens alle kinderen en de leiding van SJDT en DEET en Childrenshome: iedereen heel hartelijk bedankt.

>> 22 februari - Leerlingen Dongemond college Made steunen een dorpskind!!