Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:Verslag van ons bezoek 2016/2017 aan onze  partners SJDT en DEET in India,

Ook dit jaar heeft ons bezoek aan SJDT en DEET geheel aan onze verwachtingen voldaan. We hebben kunnen constateren dat het adoptie- en sponsorgeld goed wordt besteed en we hebben, op drie na, alle financieel geadopteerde kinderen ontmoet. Ook dit jaar was onze zoon Björn weer van de partij en de extra hulp kwam goed van pas  Ook hebben er nog twee financiële adoptie-ouders tijdens ons bezoek hun financieel geadopteerde kinderen bezocht. Evenals voorafgaande jaren hebben we ook dit jaar alle kinderen in de weeshuizen van kleding voorzien. De kinderen die in het ondersteuningsprogramma zitten van SJDT en DEET hebben we eveneens nieuwe kleding overhandigd. Aan de desbetreffende gezinnen hebben we geiten en spaarlampen overhandigd. Ook zijn de kinderen nog getrakteerd op ijs, fruit en een bezoek aan de cinema.

Bezoek aan de weeshuizen van SJDT.

Tijdens ons bezoek aan de weeshuizen heeft de staf ons de administratie betreffende de kinderen laten zien. In registers wordt alles bijgehouden: Naam, geboortedatum, namen van ouders, eventuele inkomsten van ouders, de kaste, etc. Ook de schoolresultaten, gesprekken met leerkrachten en eventuele problemen staan in registers opgetekend.  Verder is er twee maal per jaar een medicalcamp en krijgen de kinderen een gezondheidscheck. De verslagen van de Pancha-meeting worden eveneens in deze registers bijgehouden. Een pancha-meeting is een soort van raadsvergadering met alle kinderen. Ze kunnen hun zegje doen en eventuele problemen aankaarten.

Een bijzondere gebeurtenis was de viering van het 25-jarig jubileum van de organisatie SJDT. Eerst een fototentoonstelling die de geschiedenis liet zien van SJDT en daarna, op het plein, diverse sprekers die de inzet van Br. Sebastian en al zijn medewerkers roemden. Daarna heeft Bjorn een cheque van € 3.1.38,17 overhandigd. Dit bedrag is door leerlingen van het Dongemond College te Made tijdens hun Kerstactie bij elkaar gefietst, gebakken, gelopen, gezwommen etc. en is bedoeld voor een coocking steamer. Naar aanleiding van dit jubileum hebben we ook alle medewerkers van SJDT in het nieuw gestoken

We hebben aan alle kinderen die in de weeshuizen verblijven nieuwe kleding overhandigd. Dit dankzij de geweldige opbrengst van de kerstactie. Bij elk bezoek aan een van de weeshuizen hebben we ‘s-avonds mogen genieten van prachtige dansen en muziek. Ieder jaar weer genieten we van de geweldige inzet van de kinderen om er iets moois van te maken. Er zijn meerdere meisjes die financieel ondersteund werden inmiddels gehuwd. De financiële adoptie-ouders die deze kinderen ondersteund hebben, zijn inmiddels geïnformeerd.

 

Bezoek aan de kinderen en gezinnen uit ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome.

Het bezoeken van de kinderen in de dorpen is altijd weer een geweldige ervaring. De blijdschap, de dankbaarheid, het is altijd schitterend om mee te maken. Het zijn echter ook ontzettende vermoeiende dagen. Je rijdt over hele slechte wegen van het ene dorp naar het andere en daarom hadden we met de leiding afgesproken dat we één dag de dorpen gaan bezoeken van de gezinnen die een geit of/en lamp krijgen. De volgende dag hebben we een ontmoeting in een grote zaal  met alle kinderen uit het ondersteuningsprogramma. Het is een gezellig sfeertje. Verschillende kinderen hebben zich voorgesteld, gezegd hoe oud ze zijn en wat ze willen worden. SJDT heeft ervoor gezorgd dat een aantal moeders naar voren komen om te vertellen waarom het zo belangrijk is dat hun kinderen geholpen worden. Ze zijn allemaal zeer nerveus, het is niet gebruikelijk dat vrouwen het woord voeren, super knap en goed van deze dames. Het is ook zeer emotioneel, sommige vrouwen huilen als ze vertellen hoe hun leven was. Al de ouders die aanwezig zijn bedanken Childrenshome voor al de hulp die ze ontvangen. Ook een dankwoordje voor alle financiele adoptieouders en sponsors van Stichting Childrenshome. Ook de kinderen in de dorpen hebben dit jaar voor het eerst dansje ingestudeerd. Super leuk voor ze en op deze manier tonen ze hun dankbaarheid. Een meisje heeft als dank voor de hulp die we haar zusje bieden, een mentalchild, helemaal alleen een dansje gedaan. Na afloop van het dansprogramma hebben we de nieuwe kleding aan de kinderen die in het ondersteuningsprogramma  zitten overhandigd. Dit dankzij de fantastische opbrengst van de kerstactie!

Bezoek aan de kinderen uit ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome.

Na ons verblijf bij SJDT en een weekje Munnar zijn we de organisatie DEET gaan bezoeken. Zaterdagmiddag hebben we de kinderen en ouders uit de Sirumalai ontmoet.  Ze komen met twee bussen, dit vervoer is betaald door de stichting Childrenshome, en hebben er al een reis van vijf tot zes uur opzitten. De ouders zijn ook van de partij en het is altijd heel prettig te ervaren hoe leuk ze het vinden om, samen met hun kinderen, ons weer te ontmoeten. De kinderen stellen zich voor en, net als voorafgaande jaren, zijn hun ambities nog niet veranderd. Teacher, police-officer, army-man…
Na een late lunch vertrekken ze weer en ze denken dan rond acht uur thuis te zijn.

 

De twee volgende dagen hebben we de kinderen uit Kandai en Sathangudi ontmoet. Ook de ouders en kinderen uit deze twee dorpen vinden het heel leuk om ons weer te zien. De kinderen hebben weer enkele dansjes ingestudeerd en met veel enthousiasme laten ze die aan ons zien. Daarna de kleding aan de kinderen en aan de desbetreffende gezinnen geiten en solarlampen overhandigd. Ook hier weer de nodige vragen, waarom krijgen we alleen maar kleding en geen geit en lamp? Twee avonden hebben we studiecentra bezocht in Sathangudi en Kandai. De kinderen kunnen hier hun huiswerk maken en, als ze vragen hebben, kunnen ze die voorleggen aan een leerkracht die bij de kinderen aanwezig is. We zijn ook nog een aantal gezinnen in hun huisje gaan bezoeken. 

Ook dit jaar hebben we weer de twee gezinnen bezocht die, dankzij twee financiële adoptie-ouders, hun eigen huisje hebben. Zaterdagmiddag met de kinderen uit Sathangudi en Kandai naar de cinema in Tirumangalam geweest. Een echte Tamilfilm met schurken die al dood neervallen voordat er geschoten is. De oudere jongens vinden het prachtig en gillen het uit. Heel leuk. Zondag sportdag met de kinderen uit de twee dorpen. Dolle pret met de kinderen en na afloop waren er alleen maar winnaars.

We vragen uw aandacht voor onderstaande punten!!!

Geiten en solarlampen:

Br. Sebastian is niet zo gelukkig meer met het geven van geiten en solarlampen aan gezinnen uit het ondersteuningsprogramma. Er zijn gezinnen die in het ondersteunigsprogramma zitten die alleen maar nieuwe kleding krijgen. In het bijzijn van alle kinderen uit het programma zijn er gezinnen die kleding, een geit en een solarlamp ontvangen. Het is heel moeilijk uit te leggen waarom de een alleen maar kleding ontvangt en ander gezinnen ook een geit en lamp. Terwijl het allemaal gezinnen uit het ondersteuningsprogramma zijn.  Ook in de dorpen komt er teveel verschil tussen de gezinnen die wel en gezinnen die niet financieel geholpen worden. Dorpsbewoners die niet geholpen worden maken steeds meer problemen met de vraag: waarom zij wel en wij niet. Ze krijgen al financiële hulp en nu ook nog geiten en solarlampen. Wij hebben dit probleem ook dit jaar aan de lijve ondervonden. Mensen vragen ons om geld, om geiten, om hulp. Het enige wat wij dan kunnen doen is een medewerker van SJDT roepen en hem vragen om het uit te leggen. Na overleg hebben we besloten om dit te gaan veranderen. Dit is de reden dat we niet meer dan twee kinderen uit een gezin ondersteunen. We vinden dat het beter is om meerdere gezinnen te helpen. Dit jaar hebben we van Deet het verzoek gekregen om 3 tot 5 kinderen uit een gezin te helpen. We kunnen hier niet in mee gaan want dan maken we de verschillen en de jaloezie nog groter en hier hebben wij geen goed gevoel over. Alle gezinnen die in het ondersteuningsprogramma zitten gaan hetzelfde krijgen er zal geen verschil meer zijn. We gaan voor één bedrag en dat bedrag gaan we dan besteden aan kleding en spullen waar op dat moment behoefte aan is, te denken valt dan aan nieuwe slaapmatjes, plates om van te eten, waterkruiken, pannen. In overleg gaan we elk jaar bekijken waar op dat moment behoefte aan is. Ieder adoptiekind gaat dan hetzelfde ontvangen en er zullen geen verschillen meer zijn.

Financiële adoptie-ouders die hun financieel adoptiekind een bezoek willen brengen:

Tijdens onze bezoeken aan de weeshuizen zijn er steeds een aantal financiële adoptie-ouders aanwezig om enkele dagen bij hun financieel adoptiekind te zijn. Dit is voor de organisatie SJDT, en ook voor ons, een extra belasting, vooral ook omdat het steeds tijdens kersttijd is en dan heeft SJDT het al druk genoeg. Ook zijn ze dan zeer druk bezig om het programma voor Childrenshome goed te laten verlopen. Dit vergt veel inzet van al het personeel. Br. Sebastian heeft ons gevraagd of we dit niet anders kunnen gaan doen. In overleg met Br. Sebastian hebben we besloten dat financiële adoptie-ouders nog steeds van harte welkom zijn voor twee maximaal drie nachten maar niet tijdens ons verblijf. 

Het versturen van brieven en pakjes:

Voor het versturen van pakjes en brieven van financiële adoptie-ouders naar hun financieel adoptiekind zijn de regels als volgt veranderd. Je mag vier maal per jaar een pakje sturen. Als een financiële adoptie-ouder een pakje/brief naar haar adoptiekind opstuurt, stuurt ze een mailtje naar SJDT of Deet dat er een pakje of brief onderweg is, wel de naam en het chn. van het kind vermelden, zoals je nu ook doet. Voor SJDT betreft het emailadres sponsorchn@gmail.com  en voor Deet premalatha@deet.in  Zodra SJDT of Deet het pakje of brief heeft ontvangen wordt er een reply-letter verstuurd naar de desbetreffende financiële adoptie-ouder. Je moet er wel zorg voor dragen dat SJDT en Deet het juiste emailadres hebben. Het desbetreffende emailadres is enkel en alleen bestemd voor het sturen van post. Alle andere correspondentie verloopt via stichting Childrenshome.

Hebben jullie vragen, opmerkingen, laat het ons weten. We proberen zo goed mogelijk ons best te doen maar staan altijd open voor aanpassingen, verbeteringen etc.

Stichting Childrenshome
Lia en Jan Mureau