Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Verslag bezoek weeshuizen en dorpskinderen 2017/2018

Ons bezoek dit jaar is weer heel goed verlopen. Alles wat we gedaan hebben is terug te lezen op de reisblog Childrenshome. We weten in ieder geval dat er in de weeshuizen goed voor de kinderen gezorgd wordt en dat ze niets tekort komen. Ook voor de dorpskinderen hebben beide organisaties alles goed voor elkaar. We willen wel nog even terugkomen op de fantastische opbrengst van de kerstactie. Dankzij alle gulle gevers hebben we de kinderen een setje kleding en schooltassen kunnen geven. We hopen ook voor de volgende kerstactie een beroep op jullie te kunnen doen.

Tijdens ons bezoek hebben we met Br. Sebastian van de organisatie SJDT en met Antoni en Prema van de organisatie DEET over verschillende punten gediscussieerd. In onze eerstvolgende nieuwsbrief zullen wij hier uitgebreid op terugkomen.

We willen alle financiële adoptie-ouders en sponsors heel hartelijk bedanken voor de steun van het afgelopen jaar en hopen dat we ook dit jaar weer op jullie kunnen rekenen.

Stichting Childrenshome
Lia en Jan Mureau