Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Terugblik bezoek SJDT en DEET 2015-2016.

Een beetje laat maar door de verhuizing van Frankrijk naar Nederland met daarbij de nodige problemen hebben we een kleine achterstand.

Ook dit jaar heeft ons bezoek aan SJDT en DEET geheel aan onze verwachtingen voldaan. Het adoptie- en sponsorgeld wordt goed besteed en we hebben alle financieel geadopteerde kinderen ontmoet. Wij bedanken dan ook beide organisaties, SJDT en DEET, voor hun gastvrijheid. Een hele leuke ervaring is het voor onze zoon Björn geweest. Deze heeft ons ruim drie weken vergezeld en hij vond het een bijzondere ervaring. Ook dit jaar hebben we alle kinderen in de weeshuizen van kleding voorzien. De kinderen die in het ondersteuningsprogramma zitten van SJDT en DEET hebben we eveneens nieuwe kleding overhandigd. Aan de desbetreffende gezinnen hebben we geiten en spaarlampen overhandigd. Ook zijn de kinderen nog getrakteerd op ijs, fruit en een bezoek aan de cinema.

Bezoek weeshuizen.

Tijdens ons bezoek aan de weeshuizen heeft de leiding ons de administratie betreffende de kinderen laten zien. In registers wordt alles bijgehouden: Naam, geboortedatum, namen van ouders, eventuele inkomsten van ouders, de kaste, etc. Ook de schoolresultaten, gesprekken met leerkrachten en eventuele problemen staan in registers opgetekend.  Verder krijgen de kinderen twee keer per jaar een gezondheidscheck.De verslagen van de Pancha-meeting worden eveneens in deze registers bijgehouden. Een pancha-meeting is een soort van raadsvergadering met alle kinderen. Ze kunnen hun zegje doen en eventuele problemen aankaarten.

We hebben aan alle kinderen die in de weeshuizen verblijven nieuwe kleding overhandigd. Dit dankzij de geweldige opbrengst van de kerstactie. Bij elk bezoek aan een van de weeshuizen hebben we ‘s-avonds mogen genieten van prachtige dansen en muziek. Ieder jaar weer genieten we van de geweldige inzet van de kinderen om er iets moois van te maken.

Bezoek kinderen ondersteuningsprogramma SJDT/Childrenshome

Het bezoeken van de kinderen in de dorpen is altijd weer een geweldige ervaring. De blijdschap, de dankbaarheid, het is altijd overweldigend. Het zijn echter altijd ontzettende vermoeiende dagen. Je rijdt over hele slechte wegen van het ene dorp naar het andere en daarom hadden we met de leiding afgesproken dat de kinderen van de dorpen in de buurt in een ruimte samen kwamen en dat we daar de kinderen met hun ouders zouden ontmoeten. De eerste voormiddag was dit niet begrepen en hebben we nog verschillende dorpen bezocht. De ontvangst is altijd ontzettend leuk: tikka’s, shawls, gebak. Daarna stellen de kinderen zich voor, vertellen in welke klas ze zitten en wat ze willen worden. Teacher, officer, policeman, nurse, doctor. Kortom, geen veranderingen ten opzichte van ons vorig bezoek.

In de namiddag en de volgende dag hebben de kinderen zich verzameld in een zaaltje. Dit werkt toch wel stukken beter. Ook hier weer het zich voorstellen enz. Verschillende kinderen hebben een dansje ingestudeerd en voeren dat met veel enthousiasme uit. Prachtig!!!We hebben de nieuwe kleding aan de kinderen die in het ondersteuningsprogramma zitten overhandigd. Dit dankzij de fantastische opbrengst van de kerstactie!

Ook hebben we de geiten en de spaarlampen namens de financiële adoptie-ouders  aan de desbetreffende gezinnen overhandigd

Bezoek kinderen ondersteuningsprogramma DEET/Childrenshome

Tijdens ons bezoek aan de organisatie DEET hebben we eerst de kinderen ontmoet die in de Sirumalai wonen. Prema en Antoni hebben een zaaltje afgehuurd waar we de kinderen ontmoeten. Ook hier weer het zich voorstellen, in welke klas ze zitten en wat ze willen worden. Daarna wordt de kleding uitgedeeld, dit dank zij de grandioze opbrengst van de kerstactie.

De volgende dagen hebben we de kinderen ontmoet uit de dorpen Sathangudi en Kandai. Ook hier weer het zich voorstellen, hoe oud ze zijn enz.

De kinderen laten ons hele mooie dansjes zien en volgens ons genieten ze er zelf nog het meeste van! We lunchen gezamenlijk en het is prachtige om te zien hoe die kinderen met hun kleine vingertjes de rijst naar binnen werken!

Tijdens ons bezoek aan DEET hebben we de dorpen Kandai en Sathangudi bezocht. Zo’n bezoek maakt nog steeds grote indruk op ons. De armoede, de schamele huisvesting en de sanitaire omstandigheden zijn moeilijk te bevatten. Toch zijn de mensen tevreden en nemen het leven zoals het komt.

Ons laatste bezoek is aan de twee families die dankzij de gulle giften van financiële adoptie-ouders een eigen huisje hebben. Ze behoren tot de allerlaagste kaste, de Dalits, en een eigen huis is dan iets heel bijzonder. Ze bieden ons van alles aan maar we houden het maar op een glaasje bronwater. Ze vragen of we volgend jaar weer op bezoek te komen, nou, dat gaan we zeker doen. 

Begin januari krijgen we van Antoni en Prema het trieste bericht dat Muthupechi, een meisje dat in Kandai woont, door een slang is gebeten en daaraan is overleden. Ook dat is India! 

Ons bezoek aan SJDT en DEET zit erop. 

Alle financiële adoptie-ouders en sponsors, heel hartelijk dank voor jullie inzet en financiële hulp aan de kinderen in de weeshuizen en aan de kinderen die opgenomen zijn in het ondersteuningsprogramma van SJDT en DEET.