Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

Financieel Jaarverslag 2012
                                           
                                                                      BEGINBALANS 2012

                                             Banksaldo                  €   2.795,02   Kapitaal             € 23.438,00
                                             Spaarrekening            € 20.642,98                                            
                                                                              --------------                           --------------
                                                                              € 23.438,00                            € 23.438,00
                                                                              ========                           ========


                                                                       Resultatenrekening 2012

                                            Rente spaarrekening                         €      242,91
                                            Opbrengsten financiële adoptieouders € 37.820,55
                                            Opbrengsten sponsorgelden               €   7.367,15     € 45.430,61

                                            Adoptiegelden naar de weeshuizen     € 34.853,54
                                            Sponsorgelden naar de weeshuizen    €   3.362,30
                                            Bankkosten                                      €      692,45
                                            Overige kosten                                 €   1.076,56
                                            Resultaat                                          €   5.445,76  
                                                                                                   €  45.430,61     € 45.430,61
                                                                                                     ========= ========

                                                                          EINDBALANS 2012

                                                Beginkapitaal        € 23.438,00
                                                Resultaat 2012      €   5.445,76
                                                Eindkapitaal          € 28.883,76

                                                Banksaldo 31 december 2012                     €  3.225,87
                                                Saldo spaarrekening 31 december 2012      € 25.657,89
                                                Totaal tegoed                                            € 28.883,76
                                                                                                                ========

Een kleine toelichting:
De Stichting Childrenshome had op 31 december 2012 ruim 275 kinderen die financieel geadopteerd zijn. In deze 275 kinderen zijn inbegrepen de kinderen die in de dorpen wonen.
De post overige kosten bestaat uit: postzegels 315,=, foto-kosten 207,=, kantoorkosten 194,= en diverse kosten 361,=.

Mocht u vragen hebben of een nadere toelichting kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.