Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

          Financieel Jaarverslag 2013

                                              BEGINBALANS JAAR 2013

         Banksaldo                       €   3.225,87      Kapitaal                 € 28.883,76
         Spaarrekening                 € 25.657,89  
                                               --------------                                  --------------
                                               € 28.883,76                                   € 28.883,76
                                               ========                                 ========

 

 

                                          RESULTATENREKENING JAAR 2013

Rente spaarrekening                                       €      320,28
Opbrengsten financiële adoptieouders               € 44.314,00
Opbrengsten sponsorgelden                             €   6.883,73        € 51.518,01

Adoptiegelden naar de weeshuizen                   € 40.603,57
Sponsorgelden naar de weeshuizen                  €   6.416,64
Bankkosten                                                    €      667,80
Overige kosten                                               €    1.155,11
Resultaat                                                       €    2.674,89  

                                                                    €  51.518,01       € 51.518,01
                                                                  =========     =========

                                               

                                                      EINDBALANS 2013 

Beginkapitaal                       €   28.883,76
Resultaat 2013                     €     2.674.89
Eindkapitaal                         €   31.558,65

 

Banksaldo 31 december 2013                           €   4.018,94
Saldo spaarrekening 31 december 2013            € 27.539,71

Totaal tegoed                                                                            € 31.558,65
                                                                                               ========

 

Een kleine toelichting:

De Stichting Childrenshome had op 31 december 2013 ruim 310 kinderen die financieel geadopteerd zijn. In deze 310 kinderen zijn inbegrepen de kinderen die in de dorpen wonen.

De post overige kosten bestaat uit: postzegels 793,56, foto-kosten 183,50, kantoorkosten 45,10 en diverse kosten 132,95.

 

Mocht u vragen hebben of een nadere toelichting dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.