Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

                                                            BEGINBALANS 1 JANUARI 2014

                                Banksaldo                   €  4.018,94                  Kapitaal              € 31.558,65

                                Spaarrekening            € 27.539,71

                                                                 --------------                                            -------------
                                                                 € 31.558,65                                            € 31.558,65
                                                                 ========                                           ========

 

                                                         RESULTATENREKENING JAAR 2014

 

                    Rente spaarrekening                              €      336,43

                   Opbrengsten fin. adoptie-ouders              € 52.370,50

                   Sponsoropbrengsten                               € 10.060,32        € 62.767,32       

 

                  Overgemaakte adoptiegelden                   € 43.086,26

                  Overgemaakte sponsorgelden                  €   8.945,88

                  Bankkosten                                            €      870,31

                  Portokosten                                            €      965,00

                  Overige kosten                                       €      317,67

                  Resultaat                                               €   8.582,20                                                                                           

                                                                              €  62.767,32         € 62.767,32
                                                                              ========         ========

                                                                           

                           

                                                             EINDBALANS 31 DECEMBER 2014

 

                                            Beginkapitaal              € 31.558,65

                                            Resultaat                    €   8.582,20

                                            Eindkapitaal                € 40.140,85
                                                                             ========

                                                                           

                                           Banksaldo 31 december 2014                       €   4.080,86

                                           Saldo spaarrekening 31 december 2014        € 36.059,99

                                                                                                            € 40.140,85
                                                                                                            ========

                                                                                                      

Een kleine toelichting:

In het bedrag van het eindkapitaal zit een bedrag van € 28.274,00 nog over te maken adoptiegelden tweede halfjaar 2014.            

De Stichting Childrenshome had op 31 december 2014 ruim 400 kinderen die financieel geadopteerd zijn. In deze 400 kinderen zijn inbegrepen de kinderen die in de dorpen wonen.

Mocht u vragen hebben of een nadere toelichting dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.