Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

                                                            BEGINBALANS 1 JANUARI  2015

                                  Banksaldo                   €  4.080,86                   Kapitaal              € 40.140,85

                                 Spaarrekening             € 36.059,99

                                                                =========                                          =========

                                                                   € 40.140,85                                             € 40.140,85

 

                                                         RESULTATENREKENING JAAR 2015

 

    Rente spaarrekening                                             €      170,44

    Opbrengsten fin. adoptie-ouders                             € 62.562,00

    Sponsoropbrengsten                                              € 10.521,36                € 73.253,80       

 

      Overgemaakte adoptiegelden SJDT/DEET              € 58.520,00

      Overgemaakte sponsorgelden SJDT/DEET             € 11.074,32

      Bankkosten                                                        €   1.453,47

      Portokosten                                                        €      820,00

     Overige kosten                                                    €        50,00

     Resultaat                                                             €   1.336,01        
                                                                  
                                                                               € 73.253,80                € 73.253,80

                                                                              =========            =========

                           

                                                            EINDBALANS 31 DECEMBER 2015

 

                           Beginkapitaal              € 40.140,85

                           Resultaat                     €   1.336,01

                           Eindkapitaal                € 41.476,86

                                                                =========

 

                          Banksaldo 31 december 2015                       €   3.346,43

                          Saldo spaarrekening 31 december 2015      € 38.130,43

                                                                                                 € 41.476,86

                                                                                                =========

     Aantekening:

     In het saldo van € 41.476,86 zit een bedrag van € 31.755,00 van nog af te dragen adoptiegelden 2e halfjaar 2015.

     

De Stichting Childrenshome had op 31 december 2014 ruim 460 kinderen die financieel geadopteerd zijn. In deze 460 kinderen zijn inbegrepen de kinderen die in de dorpen wonen.

Mocht u vragen hebben of een nadere toelichting dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.