Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

                         

                                                                         BEGINBALANS 1 JANUARI 2016

               

                                         Banksaldo                          €   3.346,43         Kapitaal           € 41.476,86                                       

                                         Spaarrekening                    € 38.130,43

                                                                                  _________                                   _________

                                                                                  € 41.476,86                                € 41.476,86

                                                                                =========                              =========

 

                                                                        RESULTATENREKENING 2016

 

                Rente spaarrekening                                                   €      236,43

                Opbrengsten financiële  adoptieouders                         € 71.360,00

                Sponsoropbrengsten                                                   € 12.000,68         € 83.597,11

 

                Overgemaakte adoptiegelden SJDT/DEET                     € 80.260,00

                Overgemaakte sponsorgelden SJDT/DEET                    €   9.257,47

                Bankkosten                                                               €      996,15

                Portokosten                                                               €      998,00

                Overige kosten                                                          €      525,97         

                Resultaat                                                                  €  8.440,48

                                                                                                € 83.587,11         € 83.597,11

                                                                                              =========       =========

 

                                                                      EINDBALANS 31 DECEMBER 2016

 

                                      Beginkapitaal                   € 41.476,86         Banksaldo          €   4.102,52

                                      Resultaat                         €   8.440,48         Spaarrekening    € 28.933,86

                                                                             € 33.036,38                                 € 33.036,38        

                                                                           =========                               =========

               

                De Stichting Childrenshome had op 31 december 2016 ruim 520 kinderen die financieel  
                geadopteerd zijn. In deze 520 kinderen zijn inbegrepen de  kinderen die in de dorpen wonen.

                Het bedrag van overige kosten € 525,97 betreffen  kantoorkosten zoals papier, cartridges,
                webmaster , telefoonkosten etc.

                Mocht u vragen hebben of een nadere toelichting dan kunt u te allen tijde
                contact met ons opnemen.