Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

 

Deze transparantie pagina met informatie over Stichting Childrenshome sluit aan bij de voorwaarden
die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Download hier het jaarverslag 2018 van Childrenshome.