Stichting Childrenshome

financiele adoptie van weeskinderen in India

deel onze site:

 

Ben je op zoek naar meer informatie?

Kijk of jouw vraag er tussen staat. Niet gevonden? Probeer het via het zoekveld links in het menu bij het vergrootglas. Staat je vraag er niet bij, stuur ons even een e-mail met je vraag.

Kan ik zelf een keuze maken uit de financieel te adopteren kinderen?
  U mag zelf een keuze maken uit de kinderen die op de site staan en nog niet financieel geadopteerd zijn. Geef de naam van het kind aan in het adoptie formulier.
Kan ik mijn financieel adoptiekind bezoeken. 
 

Ja, het is mogelijk om je financieel adoptiekind te bezoeken. Persoonlijk contact tussen financiële adoptieouders, sponsors, kinderen, hun familie en de gemeenschap is de kracht van Stichting Childrenshome. Zo’n bezoek is voor alle betrokkenen een indrukwekkende en vaak een onvergetelijke gebeurtenis. Het is voor u en het adoptiekind een bijzondere ervaring.

Tijdens onze bezoeken aan de weeshuizen zijn er steeds een aantal financiële adoptie-ouders aanwezig om enkele dagen bij hun financieel adoptiekind te zijn. Dit is voor de organisatie SJDT, en ook voor ons, een extra belasting, vooral ook omdat het steeds tijdens de kerstperiode is en dan heeft SJDT het al druk genoeg. Ook zijn ze dan zeer druk bezig om het programma voor Childrenshome goed te laten verlopen. Dit vergt veel inzet van al het personeel. Br. Sebastian heeft ons gevraagd of we dit niet anders kunnen gaan doen.

In overleg met Br. Sebastian hebben we besloten dat financiële adoptie-ouders nog steeds van harte welkom zijn voor twee maximaal drie nachten maar niet tijdens ons verblijf in de kerstperiode. Ook voor het te bezoeken kind is twee dagen lang genoeg. Hij/zij krijgt tijdens het bezoek alle aandacht en voelt zich in de groep niet goed meer thuis.

Ook kunnen adoptie-ouders van DEET alleen maar terecht bij DEET en niet bij SJDT. Andersom geldt natuurlijk hetzelfde. Het is niet toegestaan om je financieel adoptiekind te bezoeken zonder ons daarvan in kennis te hebben gesteld. Neem altijd eerst contact met ons op zodat wij je bezoek met SJDT of Deet kunnen regelen. Onze contactpersoon zal onaangekondigde bezoekers weigeren en Stichting Childrenshome daarvan op de hoogte stellen.Meer hierover kunt u lezen in de rubriek: Op bezoek bij uw adoptiekind.

Kan ik een pakketje sturen naar het kind dat ik steun?
 

Ja als adoptieouder of sponsor kan je een pakketje versturen, maar houd het klein en eenvoudig. De correspondentie verloopt in het Engels. Een staflid vertaalt de brief van het Engels naar het Tamil en de kinderen schrijven hun replay letter in het Tamil. Een staflid vertaalt deze brief naar het Engels. Miv februari 2022 gelden er nieuwe regels voor het versturen van post. Lees hier meer over de regels en de tips.

Tijdens ons bezoek hebben we gezien dat er financiele adoptie-ouders zijn die grote pakketten opsturen. Ook zijn er kinderen die bijna maandelijks een pakketje krijgen. Dit geeft scheve gezichten bij de andere kinderen. In overleg met de leiding van SJDT en DEET is er besloten om kinderen maximaal vier keer per jaar een pakje te sturen. Om jaloezie onder de kinderen te voorkomen en om te voorkomen dat je pakje bij de douane wordt vastgehouden of dat het niet aankomt of er spulletjes uit worden gehaald heeft Childrenshome en onze partners in India een aantal voorwaarden voor wat wel en niet met de brief mag worden meegestuurd.

Wat te sturen: een blijk van vriendschap, zoals foto’s, ansichtkaarten, stickers en ballonnen, opblaasballen, tennisballen, springtouw, schrijf- teken- en kleurmaterialen, zoals pennen, potloden, papier, kleurplaten, tasjes, etuitjes, gummen en puntenslijpers, T-shirt, sweatshirt, trui, regenjack, das en muts, petje, zeep, tandpasta en tandenborstel, haarspeldjes, kralen, opwindbare zaklamp (zonder batterijen) een foto van jezelf of van je gezin, foto’s waar de kinderen zelf op staan. Dit zijn allemaal hele nuttige cadeautjes.  

Houd het dus bij iets kleins, en kies bij voorkeur voor een cadeautje waar kinderen samen mee kunnen spelen.

Wat je niet mag sturen: geld of duur uitziende cadeau’s, zoals horloges of (dure) sieraden, mobiele telefoons, scherpe of breekbare voorwerpen, zoals scharen, mesjes, kompassen en thermometers, etenswaren en vloeistoffen, zoals snoep, koekjes, verf of drank, planten of zaden. Zit er zoiets in het pakketje, dan wordt dit door de staf eruit gehaald!

Vind je het leuk om je sponsorkind af en toe iets extra’s te sturen? Dan kun je het beste rekening houden met het volgende: de postbezorging is niet overal betrouwbaar, onze partners in India moeten vaak dure invoerrechten betalen op grote pakketten. Het is voor SJDT en Deet  niet mogelijk verloren pakketjes te traceren. Een groot cadeau kan leiden tot jaloezie bij de andere kinderen. Wil je je sponsorkind verrassen? Houd het dan bij voorkeur klein. Ook is het leuk om iets te geven dat hij of zij kan delen met de kinderen in het weeshuis of met broertjes en zusjes.

Het meest voordelige formaat om te versturen is maximaal A4 formaat x 0.6 cm dik. Bovendien is de kans dat het pakketje dan aankomt des te groter.

Stuur nooit een cheque of geld op! Als jullie een extra financiële bijdrage willen doen, dat kan dan via de jaarlijkse kerstactie van Childrenshome

Hoe lang is de post naar mijn sponsorkind onderweg?

 

Je post legt een lange weg af. Komt je post in India aan dan zorgen douaneformaliteiten vaak voor vertragingen. Daarom komt een brief, kaart  of pakje soms pas drie maanden later aan. Het gaat als volgt: al de binnenkomende post  wort geregistreerd in speciale boeken. De datum dat de post ontvangen is, de naam van het kind en chn., de naam van de adoptieouder of sponsor, en wat er zoal in zit.

Daarna gaan medewerkers op pad om de brief bij de kinderen af te leveren. Een groot gedeelte van de gesponsorde kinderen woont zeer afgelegen, waardoor de medewerkers soms uren of zelfs dagen onderweg zijn.

Waarom krijg ik van mijn sponsorkind niet altijd antwoord op mijn vragen?

 

In India zijn kinderen niet gewend om brieven te schrijven. In de cultuur van India is het neerschrijven van gedachten en ideeën niet gebruikelijk. Bovendien zijn de beleefdheidsregels niet overal hetzelfde. Voor veel kinderen is het dus niet vanzelfsprekend om te reageren op de vragen die je stelt. De medewerkers van onze partners in India helpen de sponsorkinderen hier wel bij, maar ook zij zijn er vaak niet echt aan gewend. Stel dus niet teveel vragen in één brief, en als je geen antwoord krijgt, stel dezelfde vraag dan nog een keer in je volgende brief.

Worden mijn brieven gecensureerd?

 

Je brieven worden niet gecensureerd, maar om de kinderen te beschermen, leest de staf in India wel alle brieven. Mochten zij daarin iets tegenkomen, waarvan zij vinden dat ze het beter niet kunnen doorsturen naar het kind, dan nemen ze altijd contact op met Childrenshome en de betreffende adoptieouder. Het kan bijvoorbeeld gaan om een iets te blote foto, een te gevoelig onderwerp (bijvoorbeeld over religie of politiek), of adresgegevens die worden uitgewisseld.

Informatie over je financieel adoptiekind niet met derden delen?

 

Waarom mag informatie over je financieel adoptiekind niet met derden worden gedeeld: een kind heeft zo jong als hij of zij is, al veel meegemaakt. Wij willen hem of haar nu een veilig en beschermd leven geven. Jij kunt ons daarbij helpen door discreet om te gaan met de jou toevertrouwde informatie bijvoorbeeld op sociaal media.

Wanneer stopt de financiele adoptie?

 

De financiële adoptie stopt als het kind gaat werken, haar studie heeft afgerond, of gaat trouwen. 

Contact houden met je (ex)sponsorkind!

 

Mag je contact houden met je sponsorkind, zodra het kind het programma verlaat. 
Steeds als kinderen het programma verlaten, komen er weer nieuwe kinderen voor in de plaats. Het is voor onze partners in India onmogelijk deze kinderen te blijven volgen als zij het programma verlaten. Het is teleurstellend, maar het is niet anders. 

Als je sponsorkind ouder dan 18 is en klaar is met haar/zijn studie vragen we je om een ander kind financieel te gaan ondersteunen. Het contact met je (ex) financieel adoptiekind is dan niet meer mogelijk.

Hoe word ik op de hoogte gehouden?
 

Stuur je post naar je adoptiekind dan ontvang je altijd een reply letter met foto van je adoptiekind. Naast persoonlijk contact met je adoptie kind ontvang je 2 keer per jaar informatie direct vanuit India over de ontwikkelingen van je adoptie kind, inclusief een nieuwe foto.

Is Stichting Childrenshome alleen in Zuid-India werkzaam of zijn er nog andere landen waar de stichting actief is?
  Wij zijn alleen werkzaam in Zuid-India en werken samen met de organisaties SJDT en DEET.

Adopteer voor €10,00 of €15,00 een kind financieel en maak een levenslang verschil. 

  Het financiële adoptiebedrag voor een kind dat in een weeshuis verblijft  bedraagt € 15,00 per maand.  Voor een dorpskind dat in het ondersteuningsfonds is opgenomen bedraagt het financiële adoptiebedrag € 10,00 per maand. 

De betaling: je kunt het bedrag, €15,00 of €10,00, maandelijks, per kwartaal, per halfjaar, of per jaar overmaken op Rabobankrekening  nr. NL31RABO0130137510 T.n.v. Stichting Childrenshome te Made met vermelding van de naam en het chn. van je financieel adoptiekind. Wij werken niet met machtigingen zodat u zelf voor de betalingen dient te zorgen.

Kan ik ook eenmalig ter ondersteuning van het weeshuis een bedrag overmaken?
 

Ja dit is mogelijk en u kunt dan zelf aangeven voor welk weeshuis het bedrag is bestemd. Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op Rabobankrekening  nr. NL31RABO0130137510 t.n.v. Stichting Childrenshome te Made.

Zijn de giften aan de Stichting Childrenshome aftrekbaar voor de belastingen?
 

Ja, de Stichting Childrenshome is sinds 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI instelling.  ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn.

Registratie: de Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn.

Hoe kan ik mijn financiele adoptie beeindigen?
 

Wij vinden het jammer dat je hebt besloten om op te zeggen, maar respecteren dit natuurlijk. Je kunt je donatie opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden. 

Stichting Childrenshome informeren over je verhuizing, nieuw e-mailadres of nieuw telefoonnummer!
 

We vragen je vriendelijk om Stichting Childrenshome op tijd te informeren over je verhuizing, nieuw e-mailadres of nieuw telefoonnummer. Je voorkomt dan dat Childrenshome je niet meer kan bereiken.